Tuyển dụng

automation testing image

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NGÀY

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NGÀY 19-05-2022 Công ty TNHH Transon Việt Nam tuyển dụng các vị trí: 1. Driver & Controller (Trình …

Recruitment of technical staff

Tuyển dụng nhân viên kỷ thuật Đã đăng vào 06-05-2021 Liên hệ email: congtytnhhtransonvietnam@gmail.com. Công ty sẽ xem xét CV và thông báo …

Recruiment anouncement

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 06-05-2021 LỊCH PV LIÊN TỤC CÁC NGÀY TRONG TUẦN TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7 LÚC 13H30. CHỈ …

a picture of a meeting

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh 06-05-2021 BẢN TIN TUYỂN DỤNG TỔNG HỢP CÁC VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CỦA TRANSON VIỆT NAM …