Lịch phỏng vấn

06-05-2021

Recruiment anouncement

email: congtytnhhtransonvietnam@gmail.com.
Công ty sẽ xem xét CV và thông báo tới ứng viên lịch PV sớm nhất.
☎️ 02183 826 922 – 0326 191 587
+ KCN Lương Sơn – xã Hòa Sơn – Lương Sơn – Hòa Bình

Bài viết liên quan