Greeting

Công ty TNHH TransOn tạo dựng một tương lai hạnh phúc thông qua đổi mới, phát triển và thách thức. Công ty TNHH TransOn là doanh nghiệp chuyên phát triển, sản xuất và nghiên cứ kỹ thuật cho dòng hàng Transformer, Line filter, Coil, là những linh kiện chính trong thiết bị cung cấp nguồn điện, dựa trên bí quyết tích lũy kinh nghiệm thực tế trong thời gian dài, công ty đã xây dựng một hệ thống có thể chủ động đáp ứng các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Bằng cách thiết lập một mạng lưới toàn cầu để đảm bảo khả năng cạnh tranh, chúng tôi đã mở rộng các công nghệ sản xuất đa dạng từ sản xuất số lượng lớn đến số lượng nhỏ, sản xuất tự động, bán tự động và thủ công, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để đảm bảo khả năng cạnh tranh của khách hàng thông qua hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu.

transon bird eye view

Ý niệm kinh doanh

transon management philosophy vn
transon management philosophy 02 vn

Triết lý kinh doanh

transon mission statement

Cái gì sẽ thêm vào,
sẽ trừ đi,
sẽ nhân lên hoặc sẽ chia ra

Tomorrow Together Transon

CI LOGO

transon ci logo vn
transon ci logo02 vn

Sơ đồ tổ chức

Tổng giám đốc

Giám đốc đại diện

BP Phát triểnBP Kinh doanhBP Thu mua
Vật tư
BP Kỹ thuật
Sản xuất
P Sản xuấtBP Chất lượngBP Quản lý
Phát triển
linh kiện
Kinh doanh
trong nước
Mua hàng
trong nước
Sản xuất
thiết bị
tự động hóa
S LINEQuản lý chất
lượng I.P.O
Hành chính
Phát triển
sản xuất
Kinh doanh
nước ngoài
Mua hàng
nước ngoài
Thiết kế
công cụ
thiết bị
M LINEĐộ tin cậy /
môi trường
Nhân sự
Quản lý
phê duyệt
Quản lý
đơn hàng
Quản lý khoGia công
linh kiện
C LINEQuản lý
tài liệu
Kế toán
Thiết lập
tiêu chuẩn
Quản lý
giao hàng
Gia côngLắp ráp
thiết bị
U LINEChăm sóc
khách hàng
Xuất nhập khẩu
E LINE
14 người9 người31 người20 người1,463 người59 người28 người